Δήλωση Δ. Μπουραΐμη με αφορμή τη φονική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική