ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ