ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Η τραγική ειρωνεία των ανεξαρτητοποιήσεων δημοτικών και τοπικών συμβούλων