ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συνεχίζεται συστηματικά η «οικογενειοκρατία» από τη διοίκηση Παππού