Παντούλας Μ. Κωνσταντίνος - Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος Άνω Λιοσίων

Παντούλας Μ. Κωνσταντίνος

Ιδ. Υπάλληλος

Τοπικός Σύµβουλος µε την παράταξη του Δηµάρχου Δηµ. Μπουραΐµη. Αιµοδότης 2 χρόνια. Αντιπρόεδρος Ηπειρωτών 2011-2013 και από 08/12/2013 Γραµµατέας του Συλλόγου Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων.

Έγγαµος µε δύο παιδιά.

Μοιραστείτε το στο Facebook
Δείτε όλους τους υποψήφιους μας