Ρούµπα Ν. Ευφροσύνη (Φρόσω) - Υποψήφια Κοινοτικός Σύμβουλος Άνω Λιοσίων

Ρούµπα Ν. Ευφροσύνη (Φρόσω)

Οικιακά

6938 715 760

Γεννήθηκα στην Αγ. Άννα Ευβοίας. Είµαι παντρεµένη µε τον Χρυσόστοµο Ρούµπα, από την Ήπειρο και µητέρα δύο παιδιών. Είµαι κάτοικος των Άνω Λιοσίων από το 1974.

Όλα αυτά τα χρόνια ασχολούµαι µε τα κοινά µέσω συλλόγων ή µε προσωπικές µου πρωτοβουλίες µε σκοπό την βελτίωση της περιοχής µας.

Το 2010 εκλέχθηκα στην Δηµοτική Κοινότητα των Άνω Λιοσίων µε την δηµοτική παράταξη του Δηµάρχου Δ. Μπουραΐµη και συµµετείχα ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δηµοτών µας και στην επίλυση τοπικών προβληµάτων.

Μοιραστείτε το στο Facebook
Δείτε όλους τους υποψήφιους μας