Αγγέλου Ε. Σταυρούλα - Υποψήφια Δημοτικός Σύμβουλος Άνω Λιοσίων

Αγγέλου Ε. Σταυρούλα

Οικονοµολόγος Φαρµακοϋπάλληλος

6909 085 511

Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ, Αντιπρόεδρος Αθλητικού Κέντρου, Αντιπρόεδρος Παιδικών Σταθµών, Μέλος Οικονοµικής Επιτροπής, Γραµµατέας Συλ. Αρβανιτών «ΓΡΙΖΑ», Αντιπρόεδρος Δηµοτικής Επιχείρησης Άνω Λιοσίων.

Ο Δήµος Φύλης τόσο κοντά στην Αθήνα, πρέπει να κάνει εκκίνηση ΔΥΝΑΜΙΚΑ µε ΟΡΑΜΑ και να το κάνει ΤΩΡΑ!!

Μοιραστείτε το στο Facebook
Δείτε όλους τους υποψήφιους μας