Αδαλής Ε. Γεώργιος - Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος Ζεφυρίου

Αδαλής Ε. Γεώργιος

Eλεύθερος Επαγγελµατίας

6931 568 161

Γεννήθηκα τον Ιούλιο του 1978 και κατοικώ µόνιµα στην πόλη µας. Είµαι απόφοιτος Τεχνικού Λυκείου και εργάζοµαι ως ελεύθερος επαγγελµατίας. Είµαι παντρεµένος και έχω µια κόρη.

Διετέλεσα Πρόεδρος Τοπικού Συµβουλίου της Δηµοτικής Ενότητας Ζεφυρίου 2013-2014 και είναι τιµή µου που επιλέχτηκα το 2010 για να στηρίξω τον τόπο µου

Μοιραστείτε το στο Facebook
Δείτε όλους τους υποψήφιους μας