Αρωγός στα παιδιά της «Θεατροφαντασίας» ο Κώστας Παπαϊωάννου