ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Αίτημα Κώστα Παπαϊωάννου για διάθεση στοιχείων από πληρωμές με αποδείξεις δαπάνης