ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Αίτηση για χορήγηση πρακτικών του Δ.Σ που αφορούσε στη μεταφορά προσωπικού από την ΚΕΔΗΦ