ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Ε ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ