ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ