ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ