ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ