ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ