ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – «Η διοίκηση Παππού και η αλήθεια είναι έννοιες που δε θα συναντηθούν ποτέ»