ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – «Η διοίκηση Χρήστου Παππού και τα παραμύθια της Χαλιμάς»