ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Η συνεργασία Δήμου-ιδιωτών θα φέρει πραγματική ανάπτυξη στο Δήμο Φυλής»