ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Κινητοποιήσεις για στρατόπεδο Λιόση