ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Κινητοποιήσεις κατοίκων για στρατόπεδο Λιόση