ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – «Λουκέτο» στο Κοινωνικό Μαγειρείο της ΚΕΔΗΦ