ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι…»