ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ