ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ρύθμιση οφειλών στους δήμους με δυνατότητα έως και 100 δόσεων