ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Τα παραμύθια των βραβείων στο Δήμο Φυλής και ο δράκος του εργοστασίου καύσης