ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Τοποθέτηση Δημήτρη Μπουραΐμη στη συνεδρίαση του Δ.Σ για τον Προϋπολογισμό 2019 του δήμου Φυλής