ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Τοποθέτηση του Δημήτρη Μπουραΐμη για τη (διαχρονική) άρνηση των δήμων της Αττικής να αναλάβουν την ευθύνη για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους