ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΥΡΑΙΜΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΕΔΣΝΑ