ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΥΡΑΙΜΗ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015