ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το Ζεφύρι είναι εδώ: ενωμένο, δυνατό!»