ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Υλοποιήθηκε δυο χρόνια μετά η πρόταση του Αναστάση Ατζάμπου για μονοδρόμηση Στρατηγού Λιόση