ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΦΙΕΣΤΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ