ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Χαρίζουν έσοδα και διοικητικά όρια στο δήμο Ασπροπύργου για ιδιοτελείς σκοπούς