ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – «15.000.000 ευρώ για πίσσα και ούτε 1 ευρώ για νέα αίθουσα σχολείου»