Δημήτρης Μπουραΐμης: «Ανακτήσαμε τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του δήμου Φυλής…»