Δημήτρης Μπουραΐμης: «Ο νέος δήμος Φυλής θα παράγει δικό του πλούτο…»