Δημήτρης Μπουραίμης: «Κινδύνευσε να βυθιστεί ο δήμος. Τελειώνουμε με το παρελθόν…»