Δημήτρης Μπουραίμης: Τρία χρόνια δράσης, σε λίγες γραμμές…