Ένας δυναμικός και απόλυτος Δημήτρης Μπουραίμης. «Μαζί συνεχίζουμε μέχρι τέλους…»