Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΛΛΑΓΗΣ παρουσιάζει τους υποψήφιους του Ζεφυρίου