Καταγγελία για τη συνεδρίαση Δ.Σ σε ημέρα γενικής απεργίας