Μήνυμα Δημήτρη Μπουραΐμη για τους επιτυχόντες μαθητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση