Μήνυμα Δημήτρη Μπουραΐμη προς τους επιτυχόντες μαθητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση