Μήνυμα του Δημήτρη Μπουραΐμη προς τους υποψηφίους των πανελλήνιων εξετάσεων