Μήνυμα του Δημήτρη Μπουραΐμη στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων του δήμου Φυλής