«Οι εργαζόμενοι της ΚΕΔΗΦ να προστατευτούν» λέει το μέλος της ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Παναγιώτης Λουμάκης