Ομιλία Δημήτρη Μπουραΐμη στην κοινή συνεδρίαση ΠΕΔΑ – ΕΔΣΝΑ για τις χρηματοδοτήσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων