Ομιλία του Δημήτρη Μπουραΐμη σε ημερίδα για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων