Σημεία τοποθέτησης Δημήτρη Μπουραΐμη στην ενημερωτική συνάντηση Συλλόγων, φορέων και δημοτικών παρατάξεων σχετικά με το ΧΥΤΑ Φυλής